اولین ویژه نامه رخداد

ویژه‌نامه‌ی "دانشجویان"

دریافت فایل مقاله

 

 اولین شماره‌ی ماهنامه‌ی اینترنتی رخداد که در دی‌ماه 1387 منتشر شده، به "فیگور یا سیمای دانشجو" اختصاص دارد. این شماره می‌کوشد در قالب یادداشت‌هایی در برخی حیطه‌های ظهور فیگور دانشجو، از جنبش سیاسی تا ادبیات، از رابطه‌­ی آن با نظام آموزشی تا خیابان، نقدی مشخص از وضعیت مشخص دانشجویان به‌دست دهد.

نقل مطالب با ذکر نشانی سایت مجاز است.