پوپولیسم اقتصادی (نقدی بر کاهش دستوری نرخ بهره)

نویسنده: مراد فرهادپور

دریافت فایل مقاله

 

یادداشتی از مراد فرهادپور که در تاریخ سوم اردیبهشت ماه 1385، در روزنامه شرق منتشر شده است.

نقل مطالب با ذکر نشانی سایت مجاز است.