مسئله‌ی حقيقت‌ در انديشه جديد اروپايي

مراد فرهادپور

دریافت فایل مقاله

 

 

متن پیش رو، از روی سخنرانی­ ای با همین نام پیاده شده ­است، از همین­ رو سعی ­شده تا خصلت گفتاری آن در متن حفظ گردد.

نقل مطالب با ذکر نشانی سایت مجاز است.