خانه
یادداشت
مقاله
ویژه
Article
صدا
پیوند
آرشیو
تماس


چند نکته درباب کج‌روي و ساخت
نویسنده: بهزاد گرجي
 
مقاله 226
جامعه‌ي بورژوايي از آنچه مي‌نمايد متدين‌تر است و هم‌چون طبيعت ارسطويي از خلاء وحشت دارد. فقدان هر خير پيشين و غايي با شبحي از خير پر مي‌شود. خير چيزي نيست جز انعکاس واقعيت موجود به‌عنوان خير يا واقعيت مطلوب. در سطح ايدئولوژي اين خيرسايه يا انعکاسي ازمنافع طبقه‌ي حاکم به‌عنوان منافع همگان و هم‌چنين انعکاس مالک به‌عنوان شهروند است. دوگانه مال / جان، آزادي به دوگانه مالک / شهروند بدل مي‌شود. براي شهروند محسوب‌شدن بايد مالک بود؛ يا مالک دارايي و سرمايه يا مالک نيروي کار...
 ۰۴مرداد۱۳۹۳ ادامه مطلب

 

 Rss Feed     Mailing List 
نقل هرگونه مطلب تنها با ذکر نشانی سایت مجاز است. 2014©